Alumni and Former Staff

Former Faculty

 • Prof. Niloy Mitra

 • Prof. Alyn Rockwood

 • Prof. Ganesh Sundaramoorthi    

 •  Prof. Antoine Vigneron   

Former Research Staff

 • Mohamed Aly

 • Francisco Avila Beltran

 • Biswarup Choudhury

 • Liangliang Nan

 • Mousumi Pain

 • Jens Schneider

 • Thomas Theussl

 • Yong-Liang Yang

 • Dongming Yan

Former Postdoctoral Fellows

 • Ibrahim Alsolami

 • Omar Arif

 • Yancheng Bai 

 • Michael Barton

 • El Houchine Bergou

 • Johanna Beyer

 • Pengbo Bo

 • Yuanhao Cao

 • Matteo Ciucci

 • Richard Clawson 

 • Pedro De Castro

 • Xiong Dun

 • Aritra Dutta

 • Lubin Fan

 • Philipp Grohs

 • Mohammed Hachama

 • Lei Huang

 • Xiaohong Jia

 • ZhaoJin Lu

 • Niels Lubbes

 • Yukie Nagai

 • Yipeng Qin

 • Ben Romdhane

 • Ronell Sicat

 • Mikhail Skopenkov

 • Ruiyong Sun

 • Jun Wang

 • Baoyuan Wu

 • Feilong Yan

 • Yi Jun Yang

 • Ganzhao Yuan

 • Jian Zhang

 • Tianzhu Zhang

 • Youyi Zheng

Former Ph.D. Students

 • Amal Aboulhassan

 • Lama Affara

 • Marei Algarni

 • Sawsan Al-Halawani

 • Ali Awami

 • Daniel Binham

 • Fabian Caba

 • Ali Charara

 • Gustavo Chavez Chavez

 • Wito Engelke

 • Thomas Hollt

 • Caigui Jiang

 • Naeemullah Khan

 • Han Liu

 • Matthias Mueller

 • Sara Shaheen

 • Ling Shi

 • Xiang Sun

 • ChengCheng Tang

 • Yanchao Yang

 • Andrew Yip

Former Master Students

 • Suhib Alsisan

 • Salman Alsubaihi

 • Christhopper Armenta

 • Noor Bafageeh

 • Imene Boudellioua

 • Lorenzo Ochoa Diaz

 • Abdel Rhaman El Haddad

 • Francisco Xavier Franco Espinoza

 • Jose Alejandro Gollaz

 • Jia-Hong Huang

 • Dan Lecocq

 • Muxingzi Li

 • Peihao Li

 • Tarek Mahmoud

 • Mudassir Massod

 • Haneen Mohammed

 • Christopher Moore

 • Robin Swanson

 • Wenting Wu

 • Xin Zhao

Former Staff

 • Hebatalla Mahmoud

 •  Tina Smith - Executive Secretary